Gávpotsámit maid!

 

Árja lea gávpotsámiid ovddasteaddji 

Árja lea Sámedikkis evttohan ja ožžon áigái ollu buriid doaimmaid mat dorjot gávpotsámiid beroštumiid. Mii leat earet eará leamaš árjjalaččat mielde ásaheamen lagat ovttasbarggu gávpotsuohkaniiguin nugo Oslo, Romsa, Troandin ja Áltá. Gávpotsámiin galget maid leat buorit oahppofálaldagat ja sámi deaivvadanbáikkit, gos besset ovddidit ja oainnusindahkat kulturriggodaga.

Árja dáhttu:

– Ahte ásahuvvoše bissovaš sámi deaivvadanbáikkit ja kulturguovddážat gávpogiidda, ja ahte Sámediggi vuoruha diekkár guovddážiid ásaheami Romsii, Osloi, Áltái ja Budejjui maŋit áigodagas.

– Ahte oahpahusláhka ja sámeláhka reviderejuvvojit nu ahte dat nannejit sámegieloahpu beroškeahttá das guđe guovllus riikkas olmmoš ássá.

– Ahte Sámediggi ráhkada ovttasbargošiehtadusaid gávpotsuohkaniiguin nugo Álttáin, Budejjuin, Hárštáin ja Troandimiin. Sámediggi ferte ođđasit geahčadit ovttasbargošiehtadusa maid lea dahkan Romssa suohkaniin, ja nannet Oslo suohkana ovttasbargošiehtadusa čuovvoleami.

– Ahte gávpotsuohkanat ásahit eanet suohkanlaš sámi mánáidgárddiid ja mánáidgárdeossodagaid, ja sámi sisdoalu Skuvlafriddjaortnegii (SFO) ja kulturskuvlii.

– Ahte sámegiella oainnusindahkkojuvvo gávpogiin ja sámi giellalávggodeapmi fállojuvvo buot stuorát gávpogiin.

Gnist - web som funkler