Gilit ja gávpogat, sámi servodagat ođđa áiggis

Árja oaivvilda ahte meahcci lea oassi mis buohkain. Dat lea min ruoktu, min borramušgámmir ja min mánáid oahppobáiki ja stoahkanšillju.

Árja lea bellodat mii vuhtiiváldá sámiid beroštumiid giliin ja gávpogiin. Árja hálida nannet giliid vuođđostruktuvrra, ja goahcat eretfárrema mearrasámiid ja eará sámi smávva báikegottiin, iešguđetlágan váikkuhangaskaomiiguin. Danin mii hálidit ahte Sámediggi bidjá eanet barggu dasa ahte doalahit ássama sámi gilážiin. Sámedikkis lea ovddasvástádus nannet fástaássi sámiid riektevuođu, vai sii rievttalaččat besset viežžat luondduriggodagain birgejumi, sihke siseatnamiin ja riddo -ja vuotnaguovlluin. Sámi ceavzinvuohki birgejupmi dárbbaša oadjebasvuođa ja riektesuodjalusa vai diet birgenvuohki seailluhuvvo boahttevuhtii.

 

Árja lea Sámedikkis leamaš dáin áššiin nanu ovddosduvdi:

– Seailluhit ja nannet giliskuvllaid. Árjja evttohusa boađus lea earet eará data ahte lea ásahuvvon giliskuvlafierpmádat ja doarjja Porsáŋggu ja Deanu giliskuvllaid árbemáhtu oahpaheapmái.

– Nannet sámi árbevuđot ealáhusaid rivttiid.

– Láhčit buoret dili sámi lotnolasealáhusaide láhkaásahemiin ja sierra doarjjaortnegiid bokte.

– Álggahit sámi árbemáhttoguovddáža, mii organisatuvrralaččat lea Sámi allaskuvlla vuolde.

– Oažžut sadjái Sámedikki ovttasbargošiehtadusa Romssa ja Oslo suohkaniiguin.

– Oažžut sadjái buoret mánáidgárde- ja oahppofálaldaga sámi mánáide, nuoraide ja rávisolbmuide gávpogiin nugo Oslos, Troandimis, Budejjus ja Álttás.

Gnist - web som funkler