Árja lea bellodat buot sámiide

Árja lihkostuvai earenoamáš bures sámediggeválggain 2009 ja 2013. Bellodat, mii vuođđuduvvui 2008:s, oaččui njeallje áirasa 2013 válggas, golmma válgabiires: Nuorta, Ávjovári ja Gáisi.  Go Sámediggeráđđi molsašuvai 2016:s, de dagai Árja politihkalaš ovttasbargošiehtadusa, ja min presideantaevttohas Inger Eline Eriksen válljejuvvui ráđđelahttun. Árjjas leat lahtut buot golmma politihkalaš lávegottiin Sámedikkis dán áigodagas, ja leat maid áirasat iešguđetlágan ráđiin ja lávdegottiin Sámedikkis.

Árja lea bidjan listtuid guđa válgabiirii 2017 Sámediggeválgii. Árja hálidan joatkit barggu maid leat álggahan, danin go oaidnit ahte lea ávki smiehttat earaládje. Mii oaidnit ahte min politihkka lea duvdigoahtán Sámedikki rievttes geainnu ala máŋgga servodatsuorggis. Árjja politihkka birastahttá sámi árvvuid. Min politihka vuođđooaidnu lea ahte leat sámi bellodagat ja listtut mat buoremusat nákcejit stivret sámi álbmoga. Mis lea čielga politihkka mii lea buoremus sámi mánáide ja nuoraide, bearrašiidda, vuorasolbmuide, giliid-ja gávpotsámiide. Árjja čielga višuvdna lea ahte Sámediggi ovdána dađistaga eanet searvidahtti parlameantan ja hálddašanorgánan, vai buot sámit dovdet ahte Sámediggi lea juste sin váste. Sámedikki doaibma ferte eanet oainnusindahkkot sihke sámi servodagas ja stuoraservodagas. Sámediggi álgá ođđa mearrideaddji áigodahkii 2017:s. Sámedikki sadji davviguovlluid politihkas ferte nannejuvvot, riektegažaldagat čielggaduvvot, ja seammás ferte sihkkarastit mariidna ja eatnan alde ealáhusaid ja luondduvuođu. Min oktasaš árbi, sámegielat ja kulturriggodagat fievrreduvvojit viidáseappot árbevieruiguin ja ođđamállet doaimmaid bokte.

Árja sávvá ahte don doarjjut ja veahkehat min nu ahte mii stuorrut sámi bellodahkan riikarájiid rastá. Du jietna lea dehálaš. Divtte Árjja ovddastit iežat boahtte válgaáigodagas!

Dá lea Árjja váldoprográmma. Geahča muđui báikkálaš válgaprográmma gos gávnnat du válgabiire áššiid maiguin Árja áigu bargat Sámedikkis. Loga prográmmaid ja ságastala áinnas min listoevttohasaiguin. Buot deháleamos lea ahte don geavahat iežat jienastanrievtti. Du jietna mearrida gii du galgá ovddastit Sámedikkis boahtte njeallje jagi!

 

Gnist - web som funkler