Ábas kulturpolitihkka Sámedikkis

Máilmmidási sámi dáiddárat ja kulturbargit

Árjja oaivila mielde ferte bidjat eanet barggu Sámi kulturealáhusaid nanusmahttimii. Mii oaivvildit ahte mii fertet ieža bearráigeahččat iežamet kulturárbbi ja ieža ovddidit kultuvramet eavttuideamet vuođul.

Árbevirolaš duodji ja ođđamállet duodji fertejit dássálaga ovddiduvvot. Árja lea ožžon Sámediggi giddet eanet čalmmusteami sámi kulturealáhusaide.

 

Árja áigu:

– Buorebut čalmmustahttit duoji kulturealáhussan. Vuhtiiváldit duoji kulturbeali ja sihkkarastit ahte duoji doarjjaortnegat stivrejuvvojit eanet ulbmillaččat.

– Ahte Duodjeinstituhtta galgá ovddiduvvot vai sáhttá bálvalit olles sámi guovllu.

– Viidáseappot ovddidit  organisašuvnnaid ja Sámedikki dálá duodješiehtadusa ja dáiddáršiehtadusa.

– Ahte ásahuvvoše eanet duodjebáikkit, maiddái gávpogiidda.

– Ahte álggahuvvoše jahkásaš davviriikkalaš sámi duodje- ja designameassut.

– Nannet árbevirolaš duoji ja kulturovdanbuktimiid – nugo luođi – ja musihka riektesuodjalusa.

– Ahte sámi artisttat main livčče vejolašvuođat olahit máilmmimárkanii, ožžot sierra čuovvolanprográmmaid.

– Ahte Internašuvnnalaš Sámi Filbmaguovddážis, NuorajTV:s ja eará sámi filbmabirrasiin leat ovdánanvejolašvuođat.

– Oččodit eanet sámegielat girječálliid ja ahte Sámedikki doarjjaortnegat sámegielat čáppagirjjálašvuhtii ja fágagirjjálašvuhtii lasihuvvojit.

– Beaivváš Sámi Našunálateáhtera teáhtervistehuksen ferte vuoruhuvvot.

-Sihkkarastit sámi teáhteriidda diehttevaš ekonomalaš rámmaid.

– Sihkkarastit eanet bargostipeanddaid sámi dáiddáriidda, girječálliide ja filbmabargiide – vai eanebut sáhttet birget diekkár doaimmaiguin.

– Ahte našunála sámi dáiddamusea ferte ásahuvvot.

Gnist - web som funkler