Sámegielat oahpponeavvuid ođasmahttima dárbu

Árja oaidná ahte sámi oahpponeavvuid buvttadeapmi lea bázahallan ođđaáigásaš dárbbuid ja  gáibádusaid ektui. Mánát, nuorat ja ollesolbmot geat galget oahppat sámegiela, ja maiddái sii geat  galget oahpahallat giela viidásat, celket ahte otná oahpponeavvo dilli ii leat dohkálaš. Sihke  oahpaheaddjit, skuvlaoahppit ja váhnemat leat cealkán ahte lea váilevašvuohta ođđaáigásaš  oahpponeavvuide ja eará veahkeneavvuide mat sáhttet leat…

Árja davviguovllu báikkálaš prográmma

Árjja kandidáhttat Davviguovllo válgabiiris hálidit beassat Sámediggái bargat viidáseabbot daiguin politihkkálaš erehusáin máid mii leat ožžon čađá dan rájes go mii bođimet Sámediggái vuostaš háve 2009:is. Mii sávvat ahte du jietna lea mielde vuoi mii oažžut Árja-ovddasteaddji min válgabiiris! Árja háliida leat mielde ráhkadit ollislaš doaibmaplána mearasámiid guolásteaddjiide, ja nannet mearasámiid historjjálaš vuoigatvuođa guolasteapmái ja…

Gulaskuddancealkámuš Deanu bivdima bissema birra

  Govven: Ilkka Jukarainen Álggahus Mii čujuhit gulaskuddanbrevii ja gulaskuddannotáhtii 07.04.2021 mas evttohuvvo bissehit luossabivddu Deanučázádagas 2021:as, ja uhcit rievdadusat guolástanláhkaásahusaide.   Mearkkašumit   Deanuálbmot lea áiggiid čađa bivdán Deanujogas ja -vuonas, ja leat hálddašan johka- ja vuotnabivdima nu bures ahte deanuluossa lea šaddan beakkán buvtta olles máilmmis. Mii oaidnit gulaskuddanbreavas ahte ráđđehus lea árvvoštallamin…

Árjja presideantaevttohus – Inger Eline Eriksen Fjellgren

Inger Eline Eriksen Fjellgrenii lea Árjja presideantaevttohus ja lea 29 jagi. Sutnje lea dehálaš ahte mii sámit galgat beassat ássat ja birget min árbevirolaš guovlluin sihke odne ja 100 jagi geahčen. Danne eat sáhte nuoskkidit ja bilidit min birrasa ja luonddu. Son áigo bargat sihkkarastit ahte sámi mánáin lea vuoigatvuohta sámegielfálaldahkii mánáidgárddi rájes ja ahte…

Stuorradikkis dorjot duohtavuođakommišuvnna

Árja lea duhtavaš go dál orru eanetlohku Stuorradikkis doarjumin Árjja evttohusa 2014:s ásahit duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna mii galgá čalmmustahttit Stáhta dáruiduhttinpolitihka. Jođiheaddji Árjjas Trond Einar Karlsen oaivvilda dál lea áigi guorahallat dáruiduhttima. – Árja lei vuosttaš Sámedikkis gii 2014:s evttohii ahte ferte guorahallat dáruiduhttima almmolaš kommišuvnna bokte. Mun jáhkán mii leat dárbbašan dáid jagiid oahpásmuvvat…

Liige jahkečoahkkin Álttás miessemánu 13. b.

Gohččojuvvo Árjja liige jahkečoahkkimii Scandic hotell Alta, lávvardaga miessemánu 13. b. tii. 11.00–17.00. Liige jahkečoahkkin galgá meannudit ovtta ášši áššelisttus, Árja Sámediggeválgaprográmma 2017–2021. Don gávdnat evttohusa  Árja Sámediggeválgaprográmma 2017–2021 min neahttasiiddus www.árja.no, buvtte áinnas cealkámuš!  Cealkámuš sáddet arjabellodat@gmail.com. Árja máksá hoteallagoluid miellahtuide, muhto dađibahábut eat sáhte mátkegoluid máksit. Jođiheaddji: Trond-Einar Karlsen, mob 482 18402. E-post trond.einar.karlsen@gmail.com…

Per Erik Mudenia ja Gerd Eli Anti njunnožin Nuortaguovllu válgabiires

Árja doalai nominašuvdnačoahkkima Nuortaguovllu válgabiires njukčamánu 19. b. 2017 Elva hotel og campingas. Per Erik Mudenia, Deatnu, nominerejuvvui listtu vuosttaš evttohassan. Gerd Eli Anti, Davvesiida, nominerejuvvui listtu nuppi saji evttohassan. Dá lea olles listu:   1. Per Erik Mudenia, Deatnu 2. Gerd Eli Anti, Davvesiida 3. Jánoš Trosten, Unjárga 4. Tone Nilsen, Gáŋgaviika 5. Per Ansgar Aslaksen, Deatnu 6. Lisbeth Johnskareng,…

Odd Inge Sandberg ja Annie Henriksen njunnožin Gáiseguovllu válgabiires

Árja doalai nominašuvdnačoahkkima Gáiseguovllu válgabiires njukčamánu 11. b. 2017 Vollan gjestestues. Odd Inge Sandberg, Romsa, nominerejuvvui listtu vuosttaš evttohassan. Annie Henriksen, Bardufoss, nominerejuvvui listtu nuppi saji evttohassan. Dá lea olles listu:   1. Odd Inge Sandberg, 1971, oahpaheaddji, Romsa 2. Annie Henriksen, 1968, offiseara, Bardufoss 3. Torbjørg Haldis Leirbakken, 1940 penšunista, Čavkkus 4. Ole Mahtte Scheie…

Ronald Kvernmo ja Bente Iren H. Amundsen njunnožin Viesttarmeara válgabiires

Árja doalai nominašuvdnačoahkkima Viesttarmeara válgabiires njukčamánu 11. b. 2017 Hábmeris. Ronald Kvernmo, Loabát, nominerejuvvui listtu vuosttaš evttohassan. Bente Iren H. Amundsen, Divtasvuodna, nominerejuvvui listtu nuppi saji evttohassan. Dá lea olles listtu:   1. Ronald Kvernmo, 1964, ealáhusdoalli, Loabát 2. Bente Iren Haukeland Amundsen, 1977, studeanta/oahpaheaddji, Divtasvuodna 3. Robert Alexander Vars-Gaup, 1968, ealáhusdoalli, Bálát 4. Torild Olsen, 1949, peanšunista,…

Fred-René Øvergård Buljo ja Rune Solmyr njunnožin Lulli-Norgga válgabiires

Árja doalai nominašuvdnačoahkkima Lulli-Norgga válgabiires njukčamánu 4. b. 2017 Oslos. Árjja sámediggeáirras Fred-René Øvergård Buljo, Oslo, nominerejuvvui listtu vuosttaš evttohassan. Rune Solmyr, Fredrikstad, nominerejuvvui listtu nuppi saji evttohassan. Dá lea olles listtu:   1. Fred-René Øvergård Buljo, 1988, mánáidgárdepedagoga/musihkkár, Oslo 2. Rune Solmyr, 1970, ambulansabargi, Fredrikstad 3. Mare Helander, 1964, mánáidgárdejođiheaddji/kulturbargi, Oslo 4. Rune Pettersen, 1971, SAS-bargi, Ullensaker…

Gnist - web som funkler