Sámegielat oahpponeavvuid ođasmahttima dárbu

Leserinnlegg, Nyheter

Árja oaidná ahte sámi oahpponeavvuid buvttadeapmi lea bázahallan ođđaáigásaš dárbbuid ja  gáibádusaid ektui. Mánát, nuorat ja ollesolbmot geat galget oahppat sámegiela, ja maiddái sii geat  galget oahpahallat giela viidásat, celket ahte otná oahpponeavvo dilli ii leat dohkálaš. Sihke  oahpaheaddjit, skuvlaoahppit ja váhnemat leat cealkán ahte lea váilevašvuohta ođđaáigásaš  oahpponeavvuide ja eará veahkeneavvuide mat sáhttet leat mielde movttiidahttimin oahppat  giela ja ovdánahttit giela.

Árgabeaivi lea dađi bahábut nu ahte sámegieloahpaheaddjit fertejit várret iežaset friddjaáiggi  ráhkadit dohkálaš ja áigeguovdilis oahpponeavvuid oahpahussii, vai oahppis lea lága miel`  dorvvolaš sámegieloahpahus.

Árja áigu dán Sámediggeáigodagas bargat dan ovdii ahte buvttaduvvojit eanet ođđa sámi  oahpponeavvut, jietnagirjjit, App`at, neahttaspillat ja prográmmat mat movttiidahttet sámegiela  oahppat. Dát galgá leat mielde geahpedeamen oahpaheddjiid dili ja maiddái leat doarjjan váhnemiidda sin beaivválaš giellamátkkis. Mii oaidnit dán dehálaš lávkin ahte seailluhit sámegiela, min váibmogiela.

 

Jon-Christer Mudenia

Árja 2. evttohus nuortaválgabiire

Gnist - web som funkler