Mii leat sápmelaččat ja bissut sápmelažžan

Árja oaivvildit ahte árbediehtu, giella ja lotnolasealáhusat fertejit nannejuvvot ja vuhtiiváldot buot politihkalaš dásiin ja muđui servodagas.

Árja hálidit servodaga mas lea oskufriddjavuohta, dásseárvu ja seamma vejolašvuođat buohkaide.

Árja oaivvildit ahte árbedieđu, giela ja kultuvra ferte nannet ja fuolahit juohke dásis politihkas.

Árja hálidit servodaga mas lea oskufriddjavuohta, dásseárvu ja seamma vejolašvuođat buohkaide.

Árja hálidit ealaskas gilážiid gos leat vuordevaš almmolaš fálaldagat ja máŋggalágan ealáhusat.

Árja oaivvildit ahte ferte nannet vuođđoealáhusaid ja lotnolasealáhusaid.

Árja oaivvildit ahte luondduguovlluid ja luondduriggodagaid ferte hálddašit lagašvuođaprinsihpa ja árbevirolaš máhtu vuođul.

Gnist - web som funkler