Trond-Einar Karlsen

Trond-Einar Karlsen ble valgt til ny leder i Árja på årsmøtet på Stabbursnes 10. mai 2014 for perioden 2014–2016. Trond Einar kommer fra Nordre valgkrets. Født 1961 og vokst opp på Altneset i Rognsund, og er nå bosatt på Storekorsnes i Alta kommune. Han har vært medlem av Alta Senterparti fra 1990 og frem til…

Inger Eline Eriksen Fjellgren

Inger Eline Eriksen Fjellgren er Árjas presidentkandidat og er 29 år. For henne er det viktig at vi samer kan bo i og hente vårt livsgrunnlag fra våre tradisjonelle områder, både i dag og om 100 år. Derfor står bærekraftig bruk av vår naturen sentralt i hennes politikk. Hun vil jobbe for at våre samiske barn…

Gnist - web som funkler