En mer slagkraftig kulturpolitikk på Sametinget

Samiske kunstnere og kulturarbeidere i verdensklasse

Árja mener det må gjøres en større innsats for å styrke kulturnæringene i Sápmi. Vi mener at vi selv skal ha kontrollen over vår kulturarv og selv få utvikle kulturen vår på egne premisser.

Tradisjonell duodji og nyskapende duodjivirksomhet må utvikles parallelt. Árja har bidratt til at Sametinget nå har mer fokus på samiske kulturnæringer.

 

Árja vil:

– Øke fokuset på duodji som kulturbasert næring og ivareta det kulturelle aspektet ved duodji, og sikre en mer målstyrt ordning for duodjitilskudd.

– At Duodjeinstituhtta skal utvikles til å kunne betjene hele det samiske området.

– Videreutvikle den eksisterende duodjiavtalen og kunstneravtalen som finnes mellom organisasjonene og Sametinget.

– At det etableres flere duodjiverksteder, også i byene.

– At det etableres en årlig nordisk samisk duodji- og designmesse.

– Få styrket rettsvernet til samisk tradisjonell duodji og kulturuttrykk som luohti (joik) og musikk.

– At samiske artister med potensiale til å nå ut til et verdensmarked får egne oppfølgningsprogrammer.

– At Internasjonalt Samisk Filmsenter, NuorajTV og andre samiske filmmiljøer har muligheter for videreutvikling.

– At det rekrutteres flere samiskspråklige forfattere og at Sametingets tilskuddsordninger for samisk skjønn- og faglitteratur økes.

– At arbeidet med å få teaterbygg for Beaivváš Sámi Našunálteahter må prioriteres.

-Sikre samiske teatre forutsigbare økonomiske rammer.

– Sikre flere arbeidsstipender til samiske kunstnere, forfattere og filmarbeidere slik at flere kan livnære seg av slik virksomhet.

– At et nasjonalt samisk kunstmuseum må etableres.

Gnist - web som funkler