Østsamenes og pitesamenes språk og kultur

Vi tar ansvar for minoritetene i minoriteten

Sametinget bør arbeide for å sikre øst- og pitesamene representasjon på Sametinget og prioritere arbeidet med å styrke øst- og pitesamisk kultur. Árja mener at øst- og pitesamenes språk og kultur er i særskilt sårbar situasjon og at deres situasjon og deres rettigheter til å utøve sin egen kultur skal styrkes etter rådføringer med representanter for øst- og pitesamene.

 

Árja vil:

– Ta initiativ til en tettere dialog mellom Sametinget og representanter for øst- og pitesamene.

– Sikre økonomisk støtte til synliggjøring og styrking av pitesamisk språk og kultur gjennom blant annet tilskudd til Pitesamisk senter, Duoddara Rafe.

– Sikre økonomisk støtte til synliggjøring og styrke østsamenes organisasjoner, østsamisk kultur og språkbevaring.

– At det vurderes hvorvidt valgordningen til Sametinget skal inneholde mekanismer for å sikre øst- og pitesamisk representasjon på Sametinget.

– At Sametinget arrangerer en egen konferanse om hvordan Sametinget bedre skal kunne ivareta østsamenes interesser i fremtiden, også gjennom arbeidet i Samisk Parlamentarisk Råd.

– Støtte arbeidet med å løfte kvensk til nivå 3 i Minoritetsspråkpakten.

Gnist - web som funkler