Bygdene og byene, samiske samfunn i en ny tid

Árja mener at meahcci/naturen er en del av oss, og det er vårt hjem, vårt spiskammer og våre barns lærested og lekeplass

Árja er et parti som ivaretar interessene til samer i bygd og i by. Árja ønsker at infrastrukturen i bygdesamfunnene må styrkes og at fraflytting fra sjøsamiske og andre samiske småsamfunn må bremses opp ved hjelp av ulike typer virkemidler. Vi vil derfor at Sametinget bidrar mer til å opprettholde bosetningen i samiske bygdesamfunn. Sametinget har et ansvar for å styrke rettighetsgrunnlaget for de fastboende samene, slik at de har rett til å høste og nyttiggjøre seg av naturressursene på innlandet og i kyst- og fjordområdene. Den samiske levemåten birgejupmi (livsgrunnlag) trenger trygghet og rettsvern slik at levesettet fortsatt skal kunne videreføres.

 

Árja har på Sametinget vært en tydelig pådriver for: 

– Å bevare og styrke grendeskolene. Árjas forslag har blant annet resultert i etableringen av et grendeskolenettverk og tilskudd til opplæring i tradisjonskunnskap ved grendeskolene i Porsanger og i Tana.

– Å styrke rettighetene til samiske tradisjonsbaserte næringer.

– Å legge bedre til rette for samiske kombinasjonsnæringer i lovgivning og gjennom egne tilskuddsordninger.

– Å få i gang etableringen av et senter for samisk tradisjonelle kunnskap organisatorisk under Samisk høgskole.

– Å få på plass samarbeidsavtalene mellom Sametinget og Tromsø og Oslo kommuner.

– Å få på plass et bedre barnehage- og opplæringstilbud for samiske barn, unge og voksne i byer som Oslo, Trondheim, Bodø og Alta.

Gnist - web som funkler