Mangfoldig samisk idrett

Samisk idrett – en viktig kulturbærer

Samisk idrett er like mangfoldig som samekulturen selv. Árja vil at Sametinget aktivt støtter opp om den allsamiske idretten.

 

Árja vil:

– At samisk deltakelse i internasjonale idrettsarrangementer som Arctic Winter Games og andre prioriteres og at Sámi Valaštallanlihttu (Samisk idrettsforbund) sikres forutsigbare økonomiske rammer.

– Støtte opp om omorganisering av organisasjonene som arbeider med samisk reinkappkjøring, og sikre forutsigbare økonomiske rammer.

– At arbeidet med samisk fotball sikres gjennom midler til organisering og drift.

– At samiske idrettsgrener og konkurranseformer som reinkappkjøring, Samemesterskapet på ski/lassokasting skal gis særlig status og prioritet i forbindelse med støtteordninger fordi de er viktige kulturformidlere.

– At samiske idrettstalenter skal kunne få støtte fra Sametinget gjennom egne idrettsstipend.

– At det arrangeres en egen årlig samisk idrettsgalla.

Gnist - web som funkler