Árja er et parti for alle samer

Árja gjorde et brakvalg ved sametingsvalgene i 2009 og 2013. Partiet, som ble etablert i 2007, fikk inn fire representanter ved valget 2013, fra tre valgkretser: Østre, Ávjovárri og Gáisi. Når det ble skifte av Sametingsråd i 2016, så inngikk Árja et politisk samarbeid hvor vår presidentkandidat Inger Eline Eriksen ble valgt til rådsmedlem. Árja har medlemmer i samtlige tre politiske komiteer på Sametinget inneværende periode, og har også representanter i ulike råd og utvalg på Sametinget.

Árja stiller lister i seks kretser til Sametingsvalget 2017. Árja ønsker å fortsette det arbeidet vi har påbegynt, fordi vi ser at det nytter å tenke annerledes. Vi ser at vår politikk har ført Sametinget inn på riktig spor på mange samfunnsområder. Árja har en politikk som hegner om samiske verdier, politikken vår baserer seg på et grunnsyn om at det samiske folket best styres av samiske partier og lister. Vi har en tydelig politikk som er til beste for samiske barn og unge, familier, eldre, bygde- og bysamer. Árja har en klar visjon om at Sametinget utvikles kontinuerlig som et mer inkluderende parlament og forvaltningsorgan, slik at alle samer kan føle at Sametinget er for dem. Sametingets virksomhet må synliggjøres mer både i det samiske samfunnet og i storsamfunnet. Sametinget skal inn i en ny og avgjørende periode i 2017. Sametingets rolle i nordområdepolitikken må styrkes, rettighetsspørsmål må avklares, samt at marine, landbaserte næringer og naturressurser må sikres. Gjennom tradisjoner og modernitet videreføres vår felles arv; de samiske språkene og kulturformene våre.

Árja håper at du støtter oss og bidrar til at vi fortsetter å vokse som grenseoverskridende samisk parti. Din stemme er viktig, la Árja representere deg i den kommende valgperioden!

Dette er hovedprogrammet til Árja. Se i tillegg på det lokale valgprogrammet for saker i din valgkrets som Árja vil jobbe for på Sametinget. Les programmene og ta gjerne kontakt med våre listekandidater for en prat. Viktigst av alt er det at du bruker stemmeretten din. Hvem som representerer deg de neste fire år på Sametinget avgjøres av din stemme!

Gnist - web som funkler