Bysamisk løft!

Árja er bysamenes talerør 

Árja har på Sametinget foreslått og fått gjennomslag for mange gode tiltak som støtter opp om bysamenes interesser. Blant annet har vi vært sentral i arbeidet med å få på plass et tettere samarbeid med bykommunene Oslo, Tromsø, Trondheim og Alta. Samer i byer skal også ha gode opplæringstilbud og samiske møteplasser, hvor et mangfold av kulturuttrykk får utvikles og synliggjøres.

 

Árja vil:

– At det etableres permanente samiske møteplasser og kultursentra i byene, og at Sametinget prioriterer etablering av slike sentre i Tromsø, Oslo, Alta og Bodø i neste periode.

– At opplæringsloven og sameloven må revideres slik at den styrker retten til samiskopplæring uavhengig hvor i landet man bor.

– Sametinget utvikler samarbeidsavtaler med bykommuner som Alta, Bodø, Harstad og Trondheim. Sametinget må evaluere samarbeidsavtalen med Tromsø kommune, og styrke oppfølgingen av samarbeidsavtalen med Oslo kommune.

– At bykommunene skal etablere flere kommunale samiske barnehager og barnehageavdelinger, og samisk innhold i SFO og kulturskole.

– At samisk språk synliggjøres i byene, samiske språkbad tilbys i alle større byer.

Gnist - web som funkler