Med Árja inn i en ny tid for Sametinget!

Árja gjorde et brakvalg ved Sametingsvalget i 2009. Árja, som ble etablert i 2008, fikk inn tre representanter og Laila Susanne Vars var Sametingets visepresident i hele perioden 2009–2013. Árja har hatt medlemmer i samtlige tre politiske komiteer på Sametinget, og hadde også representanter i ulike råd og utvalg på Sametinget.

Árja fikk inn fire representanter i Sametinget etter 2013-valget. Árja har medlemmer i alle Sametingets komiteer. I desember 2016 var Árja med på å danne et nytt Sametingsråd. Arbeiderpartiets Vibeke Larsen ble valgt til sametingspresident og Ronny Wilhelmsen til visepresident. Árjas Inger Eline Eriksen ble oppnevnt til medlem i Sametingsrådet. De øvrige rådsmedlemmer er Mariann Wollmann Magga, Arbeiderpartiet, og Lars Filip Paulsen, Høyre.

Mer om vår visjon

Valgprogram 2017-2025

Dette har Árja fått til

Etter at vi ble valgt inn i Sametinget i 2009 har vi fått til mye. Her er noen av de viktigste punktene.

Árja har bidratt til å øke de økonomiske rammene til arktisk jordbruk. Sametinget har forbedret tilskuddsordningen til dette viktige tiltaket.

Árja har vært med på å forbedre kommunikasjonen mellom jordbruksorganisasjonene og Norske Reindriftssamers Landsforbund.

Árja har fått gjennomslag for etablering av Sametingets eldreråd. Eldrerådet har styrket Sametingets eldrepolitiske arbeid.

Árjas arbeid har resultert i etableringen av et grendeskolenettverk og tilskuddsordning til opplæring i tradisjonskunnskap ved grendeskoler.

Bli medlem!

Medlemskontingent kr 100,–
Pensjonist kr 50,–
Student kr 50,–

Konto: 4901.15.82361

Vipps: 88600

';
Gnist - web som funkler