Vår regnskog – det marine miljø

Våre rikspolitikere reiser rundt i verden med en høyt hevet miljøfane og er moralsk indignert over hvor lite miljøhensyn og hvor lite andre regjeringer følger opp miljøavtaler i andre deler av verden. Vi betaler milliarder til miljøfond rundt omkring, og forteller om hvor viktig det er å ta vare på regnskogen av hensyn til jordas…

Motorferdselsloven ved utmarkshøsting

Árja har registrert at Sametingsrådet ikke har gitt prinsipiell støtte i rettssaken ved Indre Finnmark tingrett om påstått brudd på motorferdselsloven i grenda Molleš. Saken er nå anket til lagmannsretten. Dette viser at det uten tvil er behov for å få endret motorferdselloven/forskriften slik at den på en bedre måte ivaretar samiske utmarksbrukeres behov som…

Gnist - web som funkler