Moderne samiske læremidler!

  Árja erfarer at det produseres for lite samiske læremidler, med tanke på behovene og kravene dagens samiske elever har. Barn, unge og voksne som skal lære seg samisk, samt lærere som skal lære det bort, beretter at læremiddel-tilstanden er uholdbar. Både lærere, elever og foresatte mener at det er stor mangel på moderne pedagogiske…

Årsmøte 2021

ÅRSMØTE I TROMSØ LØRDAG 21. AUGUST OG SØNDAG 22. AUGUST. Vi inviterer herved til årsmøte på Clarion Hotel The Edge i Tromsø 21. og 22. august.   Saker som ønskes fremmet for årsmøte må være fremmet for styret ved Leder eller Nestleder innen onsdag 18. august.   Leder; Trond-Einar Karlsen, mob 48218402. E-post trond.einar.karlsen@gmail.com. Nestleder;…

Listekandidater for Nordre valgkrets

1 Ole Nils Ailo Siri 1980 Turistvert / turistabargi Rotsund / Gárggonuorri 2 Johan Mikkel Logje 1971 Yrkessjåfør / vuoddji Alta / Áltá 3 Kine Elise Bergly 1991 Lærer / oahpaheaddji Hakkstabben 4 Bente Monica Leirbakken 1964 Restauratør / divodeaddji Alta / Áltá 5 Trond Einar Karlsen 1961 Pensjonist / ealáhagas Storekorsnes / Giranjárga 6…

Listekandidater for Østre valgkrets

Les østre valgprogram her.     Per Olaf Persen Deatnu/Tana Studeanta / Student 1966 Jon-Christer Mudenia Deatnu/Tana Studeanta / Student 1995 Elisabeth Reisænen Unjárga/Nesseby Oahpaheadji / Lærer 1984 Joachim Henriksen Deatnu/Tana Guollebivdi / Fisker 1978 Solbjørg Mudenia Mátta-Várjjat/Sør-Varanger Beaivválaš jođiheaddji / Daglig leder 1966 Unn Laila Pettersen Deatnu/Tana Lektor 1975 Tor Gunnar Henriksen Unjárga/Nesseby Doaibmakoordináhtor…

Listekandidater for Ávjovárri valgkrets

1 Isak Ole Johansen Hætta 1960 Underv. insp. Kautokeino 2 John Anders Sara 1964 Reineier Kautokeino 3 Rolf Anders Hansen Hætta 1989 Barnehagelærer Kautokeino 4 Gunn Elisabeth Kristensen 1969 Daglig leder Kautokeino 5 Roy Arild Rasmussen 1981 Barnehageleder Kautokeino 6 Nils Ole Nilsen Skum 1975 Førstekonsulent Kautokeino 7 John Stian Moeng 1978 Kjøpmann Karasjok 8…

Nordre valgkrets’ valgprogram

Árjas kandidater i Nordre valgkrets vil gjerne på Sametinget for å fortsette de politiske endringene vi har fått gjennomslag siden vi ble representert på Sametinget for første gang 2009. Vi håper (ønsker) at du med din stemme bidrar til at vi få inn Árja-representanter fra vår valgkrets! Árja vil at det utarbeides en samlet tiltaksplan…

Kronikk: samiske møteplasser i byene

Samiske møteplasser skal ikke være reservert folk i samiske kjerneområder. Vi opplever en samfunnstrend der den samiske befolkninga i store byer som Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen bare blir større og større. I byene er det særdeles viktig at vi samer har møteplasser. For å bevare språk, få oppleve samisk kultur, og for å ha…

Valgprogram for Sør-Norge valgkrets

Kjære velger!    Árjas kandidater i Sør-Norge valgkrets er DIN stemme på Sametinget i perioden 2021-2025 og som ønsker å fortsette Árjas arbeid for politiske endringer slik vi har fått gjennomslag for siden vi ble representert på Sametinget første gang.   Árja håper du med din stemme får våre representanter fra valgkretsen inn på Sametinget! …

Program for Gáisi valgkrets

ÁRJA`s grunnprinsipper er likeverd, samhold, ytringsfrihet, personvern, enkeltmenneskets frihet, verdighet og menneskerettigheter. Vår politikk belyser bolyst: enten du bor i byen, ved havet eller på bygda, vil Árja være ditt talerør for at du skal trives der du bor. Vi håper du med din stemme får våre representanter fra valgkretsen inn på Sametinget for perioden…

Ávjovárris valgprogram

  HJERTESAKER ÁRJA vil sikre lokalbefolkningens rettigheter til land, vann og ressurser, og at det skal være lokal forvaltning.  Motorferdselloven må endres for å anerkjenne lokalbefolkningens rett til motorferdsel i utmark. ÁRJA anser samisk kulturarv som viktig. Vi vil bevare samisk kultur for fremtidige generasjoner, blant annet ved at tradisjonell vårjakt, «lodden», benyttelse av fornybare…

Gnist - web som funkler