Befolkningen i Porsangerfjorden må bli hørt om oppdrett

Árja registrerer at Grieg Seafood har søkt om å etablere nok et oppdrettsanlegg i Porsangerfjorden, denne gang på lokaliteten Jernøya. Vi registrerer også at det er stor motstand mot dette blant befolkningen i Porsangerfjorden. Vi er kritisk til arbeidet som ble gjort i forkant av etableringen i Vedbotn. Det kom fram etter etableringen at flertallet…

Nærhet ga rett – dagens forvaltningsregimer overkjører lokalbefolkningen

Prinsippet om at nærhet gir rett er et viktig utgangspunkt for forvaltningen av våre naturressurser. Prinsippet sier at de som bor nær en ressurs også har fortrinn i utnyttelsen av ressursen. Det er et rimelig og rettferdig prinsipp som ikke skiller på etnisk grunnlag. Nærhetsprinsippet har alltid vært en viktig del av samisk ressursutnyttelse. Bygder,…

Árjas presidentkandidat – Inger Eline Eriksen Fjellgren

Inger Eline Eriksen Fjellgren.Árjas presidentkandidat   Inger Eline Eriksen Fjellgren er Árjas presidentkandidat og er 29 år. For henne er det viktig at vi samer kan bo i og hente vårt livsgrunnlag fra våre tradisjonelle områder, både i dag og om 100 år. Derfor står bærekraftig bruk av vår naturen sentralt i…

Stortingsflertall for sannhetskommisjon

Det er med stor glede at Árja har fått igjennom vårt forslag fra 2014 om å få opprettet en sannhetskommisjon som skal synliggjøre Statens fornorskningspolitikk. Leder i Árja – Trond Einar Karlsen mener tiden er moden for å granske fornorskningen. – Árja var den første på Sametinget til å foreslå en granskning av fornorskningen i…

Ekstraordinær årsmøte Alta 13. mai

Det innkalles til Árjas ekstraordinære årsmøte på Scandic hotell Alta, lørdag 13. mai 2017, kl. 11.00–17.00. Det ekstraordinære årsmøte skal behandle en sak på sakslisten, Árjas sametingsvalgprogram for perioden 2017–2021. Du finner utkastet til Árjas sametingsvalgprogram for perioden 2017–2021 på www.árja.no, kom gjerne med innspill til oss! Innspill sendes til arjabellodat@gmail.com. Vi i Árja vil…

Per Erik Mudenia og Gerd Eli Anti på topp i Østre valgkrets

Árja har avholdt nominasjonsmøte i Østre valgkrets på Elva hotel og camping 19. mars 2017. Per Erik Mudenia, Tana, ble nominert til listas førstekandidat. Gerd Eli Anti, Lebesby, bekler andreplassen på lista. Her gjengis lista i sin helhet:   1. Per Erik Mudenia, Tana 2. Gerd Eli Anti, Lebesby 3. Janoš Trosten, Nesseby 4. Tone Nilsen, Gamvik 5. Per Ansgar Aslaksen, Tana 6. Lisbeth Johnskareng, Sør-Varanger…

Gnist - web som funkler