Valgprogram for Sør-Norge valgkrets

Kjære velger!    Árjas kandidater i Sør-Norge valgkrets er DIN stemme på Sametinget i perioden 2021-2025 og som ønsker å fortsette Árjas arbeid for politiske endringer slik vi har fått gjennomslag for siden vi ble representert på Sametinget første gang.   Árja håper du med din stemme får våre representanter fra valgkretsen inn på Sametinget! …

Gnist - web som funkler