Nordre valgkrets’ valgprogram

Árjas kandidater i Nordre valgkrets vil gjerne på Sametinget for å fortsette de politiske endringene vi har fått gjennomslag siden vi ble representert på Sametinget for første gang 2009. Vi håper (ønsker) at du med din stemme bidrar til at vi få inn Árja-representanter fra vår valgkrets! Árja vil at det utarbeides en samlet tiltaksplan…

Program for Gáisi valgkrets

ÁRJA`s grunnprinsipper er likeverd, samhold, ytringsfrihet, personvern, enkeltmenneskets frihet, verdighet og menneskerettigheter. Vår politikk belyser bolyst: enten du bor i byen, ved havet eller på bygda, vil Árja være ditt talerør for at du skal trives der du bor. Vi håper du med din stemme får våre representanter fra valgkretsen inn på Sametinget for perioden…

Ávjovárris valgprogram

  HJERTESAKER ÁRJA vil sikre lokalbefolkningens rettigheter til land, vann og ressurser, og at det skal være lokal forvaltning.  Motorferdselloven må endres for å anerkjenne lokalbefolkningens rett til motorferdsel i utmark. ÁRJA anser samisk kulturarv som viktig. Vi vil bevare samisk kultur for fremtidige generasjoner, blant annet ved at tradisjonell vårjakt, «lodden», benyttelse av fornybare…

Árjas valgprogram for østre valgkrets

  ÁRJA`s grunnprinsipper er likeverd, samhold, ytringsfrihet, personvern, enkeltmenneskets frihet, verdighet og menneskerettigheter. ÁRJA sin politikk har fokus på bolyst. Vi verdsetter distriktene, og jobber kontinuerlig for at nettopp du som bor på bygda, ved elva eller ved fjorden skal trives der, og at vår ungdom vil tilbake. Vi bor nemlig på det fineste stedet…

Gnist - web som funkler