Árjas høringsuttalelse om stans av laksefiske i Tana

Álggahus Mii čujuhit gulaskuddanbrevii ja gulaskuddannotáhtii 07.04.2021 mas evttohuvvo bissehit luossabivddu Deanučázádagas 2021:as, ja uhcit rievdadusat guolástanláhkaásahusaide.   Mearkkašumit   Deanuálbmot lea áiggiid čađa bivdán Deanujogas ja -vuonas, ja leat hálddašan johka- ja vuotnabivdima nu bures ahte deanuluossa lea šaddan beakkán buvtta olles máilmmis. Mii oaidnit gulaskuddanbreavas ahte ráđđehus lea árvvoštallamin leahkkut/viiddidit bivddu eará šlájaide…

Árjas presidentkandidat – Inger Eline Eriksen Fjellgren

Inger Eline Eriksen Fjellgren er Árjas presidentkandidat og er 29 år. For henne er det viktig at vi samer kan bo i og hente vårt livsgrunnlag fra våre tradisjonelle områder, både i dag og om 100 år. Derfor står bærekraftig bruk av vår naturen sentralt i hennes politikk. Hun vil jobbe for at våre samiske barn…

Stortingsflertall for sannhetskommisjon

Det er med stor glede at Árja har fått igjennom vårt forslag fra 2014 om å få opprettet en sannhetskommisjon som skal synliggjøre Statens fornorskningspolitikk. Leder i Árja – Trond Einar Karlsen mener tiden er moden for å granske fornorskningen. – Árja var den første på Sametinget til å foreslå en granskning av fornorskningen i…

Ekstraordinær årsmøte Alta 13. mai

Det innkalles til Árjas ekstraordinære årsmøte på Scandic hotell Alta, lørdag 13. mai 2017, kl. 11.00–17.00. Det ekstraordinære årsmøte skal behandle en sak på sakslisten, Árjas sametingsvalgprogram for perioden 2017–2021. Du finner utkastet til Árjas sametingsvalgprogram for perioden 2017–2021 på www.árja.no, kom gjerne med innspill til oss! Innspill sendes til arjabellodat@gmail.com. Vi i Árja vil…

Per Erik Mudenia og Gerd Eli Anti på topp i Østre valgkrets

Árja har avholdt nominasjonsmøte i Østre valgkrets på Elva hotel og camping 19. mars 2017. Per Erik Mudenia, Tana, ble nominert til listas førstekandidat. Gerd Eli Anti, Lebesby, bekler andreplassen på lista. Her gjengis lista i sin helhet:   1. Per Erik Mudenia, Tana 2. Gerd Eli Anti, Lebesby 3. Janoš Trosten, Nesseby 4. Tone Nilsen, Gamvik 5. Per Ansgar Aslaksen, Tana 6. Lisbeth Johnskareng, Sør-Varanger…

Odd Inge Sandberg og Annie Henriksen på topp i Gáisi valgkrets

Árja har avholdt nominasjonsmøte i Gáisi valgkrets på Vollan gjestestue 12. mars 2017. Odd Inge Sandberg, lærer, Tromsø, ble nominert til listas førstekandidat. Annie Henriksen, offiser, Bardufoss, bekler andreplassen på lista. Her gjengis lista i sin helhet:   1. Odd Inge Sandberg, 1971, lærer, Tromsø 2. Annie Henriksen, 1968, offiser, Bardufoss 3. Torbjørg Haldis Leirbakken,…

Ronald Kvernmo og Bente Iren H. Amundsen på topp i Vesthavet valgkrets

Árja har avholdt nominasjonsmøte i Vesthavet valgkrets på Hamarøy 11. mars 2017.  Ronald Kvernmo, selvstendig næringsdrivende / festivalsjef, Lavangen, ble nominert til listas førstekandidat. Bente Iren Haukeland Amundsen, student/lærer, Tysfjord, bekler andreplassen på lista. Her gjengis lista i sin helhet:   1. Ronald Kvernmo, 1964, selvstendig næringsdrivende / festivalsjef, Lavangen 2. Bente Iren Haukeland Amundsen,…

Gnist - web som funkler