Moderne samiske læremidler!

  Árja erfarer at det produseres for lite samiske læremidler, med tanke på behovene og kravene dagens samiske elever har. Barn, unge og voksne som skal lære seg samisk, samt lærere som skal lære det bort, beretter at læremiddel-tilstanden er uholdbar. Både lærere, elever og foresatte mener at det er stor mangel på moderne pedagogiske…

Årsmøte 2021

ÅRSMØTE I TROMSØ LØRDAG 21. AUGUST OG SØNDAG 22. AUGUST. Vi inviterer herved til årsmøte på Clarion Hotel The Edge i Tromsø 21. og 22. august.   Saker som ønskes fremmet for årsmøte må være fremmet for styret ved Leder eller Nestleder innen onsdag 18. august.   Leder; Trond-Einar Karlsen, mob 48218402. E-post trond.einar.karlsen@gmail.com. Nestleder;…

Nordre valgkrets’ valgprogram

Árjas kandidater i Nordre valgkrets vil gjerne på Sametinget for å fortsette de politiske endringene vi har fått gjennomslag siden vi ble representert på Sametinget for første gang 2009. Vi håper (ønsker) at du med din stemme bidrar til at vi få inn Árja-representanter fra vår valgkrets! Árja vil at det utarbeides en samlet tiltaksplan…

Kronikk: samiske møteplasser i byene

Samiske møteplasser skal ikke være reservert folk i samiske kjerneområder. Vi opplever en samfunnstrend der den samiske befolkninga i store byer som Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen bare blir større og større. I byene er det særdeles viktig at vi samer har møteplasser. For å bevare språk, få oppleve samisk kultur, og for å ha…

Program for Gáisi valgkrets

ÁRJA`s grunnprinsipper er likeverd, samhold, ytringsfrihet, personvern, enkeltmenneskets frihet, verdighet og menneskerettigheter. Vår politikk belyser bolyst: enten du bor i byen, ved havet eller på bygda, vil Árja være ditt talerør for at du skal trives der du bor. Vi håper du med din stemme får våre representanter fra valgkretsen inn på Sametinget for perioden…

Ávjovárris valgprogram

  HJERTESAKER ÁRJA vil sikre lokalbefolkningens rettigheter til land, vann og ressurser, og at det skal være lokal forvaltning.  Motorferdselloven må endres for å anerkjenne lokalbefolkningens rett til motorferdsel i utmark. ÁRJA anser samisk kulturarv som viktig. Vi vil bevare samisk kultur for fremtidige generasjoner, blant annet ved at tradisjonell vårjakt, «lodden», benyttelse av fornybare…

Árjas valgprogram for østre valgkrets

  ÁRJA`s grunnprinsipper er likeverd, samhold, ytringsfrihet, personvern, enkeltmenneskets frihet, verdighet og menneskerettigheter. ÁRJA sin politikk har fokus på bolyst. Vi verdsetter distriktene, og jobber kontinuerlig for at nettopp du som bor på bygda, ved elva eller ved fjorden skal trives der, og at vår ungdom vil tilbake. Vi bor nemlig på det fineste stedet…

Árjas høringsuttalelse om stans av laksefiske i Tana

Álggahus Mii čujuhit gulaskuddanbrevii ja gulaskuddannotáhtii 07.04.2021 mas evttohuvvo bissehit luossabivddu Deanučázádagas 2021:as, ja uhcit rievdadusat guolástanláhkaásahusaide.   Mearkkašumit   Deanuálbmot lea áiggiid čađa bivdán Deanujogas ja -vuonas, ja leat hálddašan johka- ja vuotnabivdima nu bures ahte deanuluossa lea šaddan beakkán buvtta olles máilmmis. Mii oaidnit gulaskuddanbreavas ahte ráđđehus lea árvvoštallamin leahkkut/viiddidit bivddu eará šlájaide…

Gnist - web som funkler