Moderne samiske læremidler!

  Árja erfarer at det produseres for lite samiske læremidler, med tanke på behovene og kravene dagens samiske elever har. Barn, unge og voksne som skal lære seg samisk, samt lærere som skal lære det bort, beretter at læremiddel-tilstanden er uholdbar. Både lærere, elever og foresatte mener at det er stor mangel på moderne pedagogiske…

Kronikk: samiske møteplasser i byene

Samiske møteplasser skal ikke være reservert folk i samiske kjerneområder. Vi opplever en samfunnstrend der den samiske befolkninga i store byer som Oslo, Tromsø, Trondheim og Bergen bare blir større og større. I byene er det særdeles viktig at vi samer har møteplasser. For å bevare språk, få oppleve samisk kultur, og for å ha…

Befolkningen i Porsangerfjorden må bli hørt om oppdrett

Árja registrerer at Grieg Seafood har søkt om å etablere nok et oppdrettsanlegg i Porsangerfjorden, denne gang på lokaliteten Jernøya. Vi registrerer også at det er stor motstand mot dette blant befolkningen i Porsangerfjorden. Vi er kritisk til arbeidet som ble gjort i forkant av etableringen i Vedbotn. Det kom fram etter etableringen at flertallet…

Nærhet ga rett – dagens forvaltningsregimer overkjører lokalbefolkningen

Prinsippet om at nærhet gir rett er et viktig utgangspunkt for forvaltningen av våre naturressurser. Prinsippet sier at de som bor nær en ressurs også har fortrinn i utnyttelsen av ressursen. Det er et rimelig og rettferdig prinsipp som ikke skiller på etnisk grunnlag. Nærhetsprinsippet har alltid vært en viktig del av samisk ressursutnyttelse. Bygder,…

Gnist - web som funkler