Moderne samiske læremidler!

Leserinnlegg, Nyheter

 

Árja erfarer at det produseres for lite samiske læremidler, med tanke på behovene og kravene dagens samiske elever har. Barn, unge og voksne som skal lære seg samisk, samt lærere som skal lære det bort, beretter at læremiddel-tilstanden er uholdbar. Både lærere, elever og foresatte mener at det er stor mangel på moderne pedagogiske læreverk- og midler som kan være til hjelp for å motivere til språklæring.

Hverdagen er dessverre slik at samisklærere må bruke store deler av fritida for å produsere egne læringsmidler som er tilpasset dagens behov og krav, slik at elevene får oppfylt sine lovbestemte krav.

Árja vil denne sametingsperioden jobbe for at det blir skapt og produsert flere samiske læreverk, lydbøker, apper, nettspill og programmer som motiverer til språklæring. Dette vil vi gjøre for å bedre samisklærernes hverdag, og for å bistå elever som lærer samisk i hverdagen. Dette er et viktig og nødvendig grep i kampen for å videreføre det samiske språket, vårt hjertespråk.

 

Jon-Christer Mudenia

2. kandidat østrevalgkrets for Árja

Gnist - web som funkler