Stortingsflertall for sannhetskommisjon

Nyheter

Det er med stor glede at Árja har fått igjennom vårt forslag fra 2014 om å få opprettet en sannhetskommisjon som skal synliggjøre Statens fornorskningspolitikk. Leder i Árja – Trond Einar Karlsen mener tiden er moden for å granske fornorskningen.

– Árja var den første på Sametinget til å foreslå en granskning av fornorskningen i 2014, og jeg tror vi har trengt disse årene til å bli kjent med saken, sier Trond Einar Karlsen

– Árja vil takke Sosialistisk Venstreparti for å ha fremmet saken for Stortinget. Sametingets nesten enstemmige vedtak i juni 2017  har bidratt til å løfte saken.

Árja har også tidligere foreslått at det opprettes et forsoningsmuseum som viser fornorskningens historie og en årlig forsoningsuke for samer og nordmenn som synliggjør samiske spørsmål og forhold i Norge. Dette kan bli noen av resultatene av kommisjonens arbeid.

Árja er trygg på at synliggjøringen av fornorskingen en slik kommisjon gjør, vil gjøre veien videre for oss samer mye lettere.

– Jeg tror det vil gjøre revitalisering av samisk språk, kultur, identitet og samfunnsliv mye lettere, avslutter Trond Einar Karlsen.

Gnist - web som funkler