Ekstraordinær årsmøte Alta 13. mai

Nyheter

Det innkalles til Árjas ekstraordinære årsmøte på Scandic hotell Alta, lørdag 13. mai 2017, kl. 11.00–17.00.

Det ekstraordinære årsmøte skal behandle en sak på sakslisten, Árjas sametingsvalgprogram for perioden 2017–2021. Du finner utkastet til Árjas sametingsvalgprogram for perioden 2017–2021 på www.árja.no, kom gjerne med innspill til oss! Innspill sendes til arjabellodat@gmail.com.

Vi i Árja vil dekke medlemmenes hotellopphold under årsmøtet, men vi kan ikke dekke reiseutgifter.

Leder: Trond-Einar Karlsen, mob: 482 18402. E-post trond.einar.karlsen@gamil.com
Nestleder: Per Erik Mudenia, mob: 907 72589. E-post per-erm@online.no
De som trenger overnatting på hotell tar kontakt med Árjas sekretær innen søndag 7. mai.
Sekretær: Jon-Christer Mudenia, mob: 917 31013. E-post mudjon@hotmail.com

Utkast Árjas sametingsvalgprogram for perioden 2017–2021:

ARJA_Hoved-program_Sametings-valget_2017

Gnist - web som funkler