Vi er samer og vil alltid være det

Árja mener at tradisjonell kunnskap, språk og kultur må styrkes og ivaretas på alle nivåer i politikken.

Árja ønsker et samfunn med religionsfrihet, likeverd og like muligheter for alle.

Árja ønsker levedyktige bygdesamfunn med forutsigbare offentlige tilbud og et mangfoldig næringsliv.

Árja mener at primærnæringene og kombinasjonsnæringene må styrkes.

Árja mener at forvaltningen av naturområder og naturressurser må bygge på nærhetsprinsippet og erfaringsbasert kunnskap.

Gnist - web som funkler