Mohtorjohtolatlága váikkuhus meahcásteapmái

Ođđasat

Árja registrere ahte Sámediggeráđđi ii leat prinsihpalaččat dorjon čuoččuhuvvon mohtorjohtolatlága rihkkumii Molležis maid Sis-finnmárkku diggegoddi lea meannudan. Ášši lea guoddaluvvon lágamánneriektái. Dát ášši muittuha ahte lea dárbu muddet mohtorjohtalatlága ja dasa guoskevaš njuolggadusaid vai sámi meahcásteddjiid beroštumit váldojuvvojit vuhtii. Dát guoská sihke meahcásteddjiide geat ávkkástallet mehciin borramuša háhkama dihte, ja sidjiide geat meahcástit maiddái vuovdima ja sállaša reidema várás. Guoská maiddái báikkálaš ja ekologalaš turismaealáhussii.

– Árja oaivvilda mohtorfievrruin galgá beassa johtit meahcásteami oktavuođas árbevirolaš heasttamáđiid ja traktormáđiid mielde. Lea dárbu mohtorfievrruide jávrebivddu, lubmema ja bivddu oktavuođas, vai sáhttá mehciin ávkkástallat, dadjá Árjja sámediggeáirras Hartvik Hansen.

Dál leat mohtorjohtolatlága muddemin. Lea dárbu árvvoštallat sámi meahcásteddjiid ja meahcásteami beroštumiid. Sámiid beroštumiid galggašii bellodatrasttideaddji lávdegoddi árvvoštallat, vai meahcásteddjiid ja meahcásteami rievttit nannejuvvojit.

Gnist - web som funkler