Dette er Árja

Árja er et samisk parti. Grunnlaget for Árjas politikk utledes av vår særegne samiske kultur, våre felles verdier, vårt grunnsyn og vår historiske tilhørighet til nordområdene. Samene er ett folk med historisk tilknytning til arktiske områder. Nasjonalstatenes landegrenser skal ikke være til hinder for samisk kulturutveksling og næringsliv.

Árja har fokus på samiske verdier i samepolitikken. Vi mener at tradisjonell kunnskap og de eldres plass i vårt samfunn må styrkes og ivaretas på alle nivåer i politikken og i samfunnet for øvrig. Árja ønsker et samfunn med religionsfrihet, likeverd og like muligheter for alle.

Les våre vedtekter

Valgkretser

1

Nuortaguovllu válgabiire

Østre valgkrets

Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Tana, Berlevåg, Lebesby og Gamvik i Finnmark fylke.

2

Ávjovári válgabiire

Ávjovárri valgkrets

Karasjok, Kautokeino og Porsanger i Finnmark fylke.

3

Davveguovllu válgabiire

Nordre valgkrets

Nordkapp, Måsøy, Kvalsund, Hammerfest, Alta, Hasvik og Loppa i Finnmark fylke og kommunene Skjervøy, Kvænangen og Nordreisa i Troms fylke.

4

Gáiseguovllu válgabiire

Gáisi valgkrets

Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Karlsøy, Tromsø, Balsfjord, Målselv, Bardu, Lenvik, Berg, Torsken, Tranøy og Sørreisa i Troms fylke.

5

Viestarmera válggabijrra / Viesttarmeara válgabiire

Vesthavet valgkrets

Dyrøy, Salangen, Lavangen, Gratangen, Skånland, Ibestad, Harstad, Bjarkøy, Kvæfjord i Troms fylke og kommunene fra og med Saltdal, Beiarn og Meløy og nordover i Nordland fylke.

6

Åarjel-Saepmie veeljemegievlie

Sørsamisk valgkrets

Kommunene fra og med Rana og Rødøy og sørover i Nordland fylke, fylkene Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag, kommunene Surnadal, Rindal og Sunndal i Møre og Romsdal fylke og kommunene Engerdal, Rendalen, Os, Tolga, Tynset og Folldal i Hedmark fylke.

7

Lulli-Norgga válgabiire

Sør-Norge valgkrets

Kommunene i Møre og Romsdal og Hedmark fylker som ikke tilhører valgkrets 6, samt fylkene Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold, Akershus, Østfold, Oppland og Oslo.

Árjas sametingsgruppe 2013–2017

Árja fikk valgt inn fire representanter på Sametinget etter valget i 2013. Laila Susanne Vars, Árjas presidentkandidat, og Inger Eline Eriksen fra Ávjovárri valgkrets, Lars Oddmund Sandvik fra Gáisi valgkrets og Hartvik Hansen fra Østre valgkrets tiltrådte Sametingets plenum samme høst.

I desember 2016 ble Laila Susanne Vars innvilget fritak fra sitt verv på grunn av at hun i sitt arbeid i fremtiden også skal ha tilsyn med Sametinget. På samme plenumssamling ble det opprettet et nytt Sametingsråd hvor Inger Eline Eriksen inngår. Dermed erstattes disse to representantene fra Ávjovárri valgkrets av Jan Åge Biti og Fred-René Øvergård Buljo.

Sametingsrådsmedlem

Sametingsrådsmedlem

Inger Eline Eriksen

Ansvarsområder:
Eldrepolitikk, herunder også eldrerådet, fornorskningsspørsmål,
nasjonalparker og verneområder, samferdsel, herunder motorferdsel i utmark og infrastruktur, klima og miljø, tradisjonell kunnskap,
jordbruk, duodji, utmarksnæring og innlandsfiske, mineraler, FeFo

Curriculum Vitae

Gáisi valgkrets

Gáisi valgkrets

Lars Oddmund Sandvik

Parlamentarisk nestleder

Nestleder av Sametingets oppveksts-, omsorgs- og utdanningskomité

Ávjovárri valgkrets

Ávjovárri valgkrets

Jan Åge Biti

Medlem av Sametingets nærings- og kulturkomité

Ávjovárri valgkrets

Ávjovárri valgkrets

Fred-René Øvergård Buljo

Medlem av Sametingets oppveksts-, omsorgs- og utdanningskomité

Bli medlem!

Medlemskontingent kr 100,–
Pensjonist kr 50,–
Skoleelev kr 50,–
Innbetales til konto: 4901 15 82361.

Nu kan du betale med Vipps!
Vipps nummer: 88600

';
Gnist - web som funkler