Østsamenes og pitesamenes språk og kultur

Vi tar ansvar for minoritetene i minoriteten Sametinget bør arbeide for å sikre øst- og pitesamene representasjon på Sametinget og prioritere arbeidet med å styrke øst- og pitesamisk kultur. Árja mener at øst- og pitesamenes språk og kultur er i særskilt sårbar situasjon og at deres situasjon og deres rettigheter til å utøve sin egen…

Sametinget og grenseoverskridende samarbeid. Viktige milepæler i fremtiden

Árjas visjoner og fremtidstanker  Árja ønsker å styrke samarbeidet mellom Sametingene i Finland, Norge og Sverige. Árja ønsker å videreutvikle seg som et grenseoverskridende samisk parti og har som målsetning å stille lister ved Sametingsvalgene både i Finland, Norge og Sverige. Det som kjennetegner de samiske samfunnene, er en rik og mangfoldig kultur. For at mangfoldet…

Gnist - web som funkler