Trond-Einar Karlsen og Erling Persen på topp i Nordre valgkrets

Árja har avholdt nominasjonsmøte i Nordre valgkrets i Alta 4. mars 2017. Partileder Trond-Einar Karlsen, Storekorsnes i Alta kommune, ble nominert til listas førstekandidat. Erling Persen, Alta, bekler andreplassen på lista. Her gjengis lista i sin helhet:   1. Trond-Einar Karlsen, fisker, Storekorsnes 2. Erling Persen, lærer, Alta 3. Anne Merete Siri Fyhn, sykepleier, Rotsund 4. Johan Mikkel Logje,…

Inger Eline Eriksen og Klemet Klemetsen på topp i Ávjovárri valgkrets

Presidentkandidat Inger Eline Eriksen ble nominert til 1. plass på Árjas liste i Ávjovárri valgkrets under nominasjonsmøtet i Lakselv 26. februar 2017. Klemet Klemetsen, Guovdageaidnu, bekler 2. plassen på lista. Roy Arild Rasmussen har vært listeansvarlig for denne valgkretsen. Her gjengis lista i sin helhet:   1. Inger Eline Eriksen, 1987, jurist, Kárášjohka 2. Klemet Klemetsen, 1956,…

Árja avholder nominasjonsmøter til Sametingsvalget 2017

Østre valgkrets Nominasjonsmøte avholdes i Tana bru, på Elva Hotell og Camping, søndag 19. mars 2017 kl. 17.00. Hvis du er interessert i å stille på Árjas liste i Østre valgkrets, kontakt Per Erik Mudenia, mobil: 90772589 eller e-post per-erm@online.no   Ávjovárri valgkrets Nominasjonsmøte avholdes i Lakselv, på Porsanger Vertshus, søndag 26. februar 2017 kl. 17.00…

Årsmøte i Tana bru lørdag 18. mars

Det innkalles til Árjas årsmøte på Elva hotell, Tana bru, lørdag 18. mars 2017, kl. 12.00–17.00. Saker som ønskes fremmet for årsmøtet må være fremmet for Árjas styre ved leder eller nestleder innen lørdag 4. mars. En av sakene som årsmøtet skal behandle er Árjas sametingsvalgprogram for perioden 2017–2021. Vi i Árja vil dekke medlemmenes…

Ikke grunnlag for gruvedrift i Repparfjord

Å belyse mineralenes rolle i verdensøkonomien er ikke det samme som at alle gruveprosjekter skal kunne realiseres i nord slik NHO med Norsk Bergindustri synes å mene. Fakta endres ikke av at de benektes. I likhet med den sittende H/FrP-regjeringen vil NHO åpenbart ikke høre på hverken samfunnsøkonomer eller marinbiologer i Havforskningsinstituttet: Det finnes ikke…

Reguleringen av krabbefisket i Finnmark

Norsk regulering av kongekrabbefiske i Finnmark er svært uforutsigbar og fiskerne vet aldri hva de kan vente seg. Reglene er i dag at en fisker skal ha brutto omsetning på fisk tilsvarende kr 100 000 for å kunne ha 100 % krabbekvote. Nå foreslår Fiskarlaget Nord og Norges Fiskarlag å endre dette omsetningskravet til kr…

Sametinget må engasjere seg for å opprettholde «verddevuohta» (gjestevennskap)

Árja er bekymret over å høre at det i Porsanger har oppstått stridigheter mellom reindriftsutøvere og lokalbefolkningen. De lokale i Goarahat/Gåradak-området forteller eksempelvis at reinen beiter i områder hvor den ikke har vært tidligere og at reindriftsutøverne har ført rein til øyene uten å informere lokalbefolkningen. Dette har påvirket de lokales tradisjonelle utmarksbruk ved at…

Vår regnskog – det marine miljø

Våre rikspolitikere reiser rundt i verden med en høyt hevet miljøfane og er moralsk indignert over hvor lite miljøhensyn og hvor lite andre regjeringer følger opp miljøavtaler i andre deler av verden. Vi betaler milliarder til miljøfond rundt omkring, og forteller om hvor viktig det er å ta vare på regnskogen av hensyn til jordas…

Gnist - web som funkler