Árja sikrer løft for arktisk landbruk, utmarksbruk og kunnskap

Ukategorisert

Budsjettforliket på Sametinget innebærer en større satsing på arktisk landbruk, utmarksnæringer og læremidler sammenliknet med sametingsrådets forslag.

  • Vi er fornøyd med å ha kommet til enighet med Høyre, NSR og Flyttsamelista om å styrke støtteordningene for landbruk i samiske områder. Det er et viktig signal som Sametinget nå gir til de som ønsker å satse på landbruk at Sametinget vil bidra med støtte. Dette er av stor betydning hvis vi skal lykkes med å rekruttere ungdom og kvinner til næringen, sier gruppeleder for Árja, Laila Susanne Vars.

Budsjettpartene er enige om å styrke næringssatsingen med 1,9 millioner i 2015.

Læremidler og opplæring styrkes med ytterligere 1,9 millioner. Árja har fått gjennomslag for:

  • Sametinget skal etablere en veiledningstjeneste for hvordan man fremmer samiske rettighetskrav overfor Finnmarkskommisjonen.
  • Sametinget ber regjeringen nedsette en undersøkelseskommisjon som skal se på konsekvensene av fornorskningspolitikken, særlig i de sjøsamiske områder.
  • Samisk høgskole får støtte til etablering av et senter for samisk tradisjonskunnskap.
  • Læremiddelportalen ovttas.no, Fotballforbundet FA Sápmi og Tana barneteater får økt støtte.
  • Fortsatt støtte til opplæringsprosjekter i samisk utmarksbruk i skolen.

Árja er særlig fornøyd med å ha fått gjennomslag for sitt krav om å styrke utmarkshøsting og -næringer. I budsjettforliket øremerkes 2 millioner til utmarksnæringer og videreforedling.

Gnist - web som funkler