Befolkningen i Porsangerfjorden må bli hørt om oppdrett

Árja registrerer at Grieg Seafood har søkt om å etablere nok et oppdrettsanlegg i Porsangerfjorden, denne gang på lokaliteten Jernøya. Vi registrerer også at det er stor motstand mot dette blant befolkningen i Porsangerfjorden. Vi er kritisk til arbeidet som ble gjort i forkant av etableringen i Vedbotn. Det kom fram etter etableringen at flertallet…

Nærhet ga rett – dagens forvaltningsregimer overkjører lokalbefolkningen

Prinsippet om at nærhet gir rett er et viktig utgangspunkt for forvaltningen av våre naturressurser. Prinsippet sier at de som bor nær en ressurs også har fortrinn i utnyttelsen av ressursen. Det er et rimelig og rettferdig prinsipp som ikke skiller på etnisk grunnlag. Nærhetsprinsippet har alltid vært en viktig del av samisk ressursutnyttelse. Bygder,…

Gnist - web som funkler