Vi er samer og vil alltid være det

Vi mener at tradisjonell kunnskap og de eldres plass i vårt samfunn må styrkes og ivaretas på alle nivåer i politikken og i samfunnet for øvrig.

Árja ønsker et samfunn med religionsfrihet, likeverd og like muligheter for alle.

Gnist - web som funkler